Конкурс“Сазнали на семинару,применили у пракси“

Мој рад објављен је у бази Завода за унапређење образовања и васпитања!

Поштовани,

Овим потврђујемо да се Ваш рад којим сте учествовали на Конкурсу „САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ-ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ 2014/15“  налази на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. По процени конкурсне комисије рад представља добар пример образовно-васпитне праксе и уврштен је у јавно доступну базу радова на адресиhttp://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2014 .

 

Оливера Тодоровић,

Руководилац  ЦПРЗО

Завод за унапређивање образовања и васпитања